Online since 2006.

Satguru Ravidass Maharaj Ji´s Holy Mission & Philosophy. 

"Satsangat mil rahee-ai maaDha-o jaisay maDhup makheeraa." 

Shri Guru Ravidass Ji's geschriften   


 
 
 
 
 
 Guru Ravidass Ji vertelt de mensheid over zijn ervaringen op hoog niveau, daarmee wil hij ons allen op aarde vanuit het donker in het licht zetten. Hij kwam vele malen in gesprek met God, de gesprekken waren alsvolgd:

sireeraag.
Sree Raag :

tohee mohee mohee tohee antar kaisaa.
U bent mij, en ik ben U-wat is het verschil tussen ons?

kanak katik jal tarang jaisaa. ||1||
Wij zijn als goud en de armband, of water en de golven. || 1||
 

Ja-o pai ham na paap karantaa ahay anantaa.

Als ik geen zonden heb gedaan, o Heer, Oneindige,

patit paavan naam kaisay huntaa. ||1|| rahaa-o.
Hoe zou u de naam verwerft hebben , de 'Verlosser van zondaren? | | 1 | | Pause | |

tumH jo naa-ik aachhahu antarjaamee.
U bent mijn Meester, de Inner-Alwetend, Zoeker van harten.

parabh tay jan jaaneejai jan tay su-aamee. ||2||
De knecht is bekend door middel van zijn God, en de Heer, is bekend door middel van Zijn dienaar. | | 2 | |

sareer aaraaDhai mo ka-o beechaar dayhoo.
Verleen me de wijsheid U te vereren en aanbidden met mijn lichaam.

ravidaas sam dal samjhaavai ko-oo. ||3||
O Ravi Daas, iemand die begrijpt dat de Heer, eveneens is in alle, is zeer zeldzaam.| | 3 | |

raag ga-orhee ravidaas jee kay paday ga-orhee gu-aarayree
Raag Gauree, Padas Of Ravi Daas Jee, Gauree Gwaarayree:

ik-oNkaar satnaam kartaa purakh gurparsaad.
Een Universele Schepper God. Waarheid is de naam. Creatieve Being gepersonificeerde. Bij Guru's Grace:

mayree sangat poch soch din raatee.

De gemeenschap waarin ik verblijf is ellendig en laag, en ik ben bezorgd dag en nacht;

mayraa karam kutiltaa janam kubhaaNtee. ||1||

Mijn acties zijn krom, en ik ben van nederige geboorte.(geboren in een lage kaste) | | 1 | |

raam gus-ee-aa jee-a kay jeevnaa.
O Heer, Meester van de aarde, het leven van de ziel,

mohi na bisaarahu mai jan tayraa. ||1|| rahaa-o.
alstublieft vergeet mij niet! Ik ben Uw nederige dienaar. | | 1 | | Pause | |

mayree harahu bipat jan karahu subhaa-ee.
Neem mijn pijn weg, en zegen Uw nederige dienaar met Uw zuivere, veredelde Liefde.

charan na chhaada-o sareer kal jaa-ee. ||2||
Ik zal uw heilige voeten niet verlaten, Hoewel mijn lichaam zal vergaan. | | 2 | |

kaho ravidaas para-o tayree saabhaa.
Ravi Daas zegt, Ik zoek de bescherming van Uw Heiligdom;

bayg milhu jan kar na bilaaNbaa. ||3||1||
alstublieft, contact Uw nederige dienaar - maak geen vertraging! | | 3 | | 1 | |

baygam puraa sahar ko naa-o.
Baygumpura, "de stad zonder verdriet", is de naam van de stad.
 

dookh andohu nahee tihi thaa-o.
daar is geen lijden of angst.

naaN tasvees khiraaj na maal.
Er zijn geen problemen of belastingen op goederen daar.

kha-uf na khataa na taras javaal. ||1||
Er is geen angst, smet of ondergang daar. | | 1 ||

ab mohi khoob vatan gah paa-ee.
Nu, heb ik deze uitstekende stad gevonden.

oohaaN khair sadaa mayray bhaa-ee. ||1|| rahaa-o.
Daar heerst een duurzame vrede en veiligheid, O Broers en zusters van Bestemming. | | 1 | | Pause | |

kaa-im daa-im sadaa paatisaahee.
Gods Koninkrijk staat klaar, is stabiel en eeuwig.

dom na saym ayk so aahee.
Er is geen tweede of derde status;  iedereen is daar gelijk.

aabaadaan sadaa mashoor.
Deze stad is dichtbevolkt en eeuwig beroemd.

oohaaN ganee baseh maamoor. ||2||
Degenen die er wonen zijn welvarend en tevreden. | | 2 | |

ti-o ti-o sail karahi ji-o bhaavai.
Ze wandelen vrij, overal, net zoals ze dat willen.

mahram mahal na ko atkaavai.
Ze weten het herenhuis van God’s Aanwezigheid, en niemand blokkeert hun weg.

kahi ravidaas khalaas chamaaraa.
Zegt Ravi Daas, de geëmancipeerde schoen-maker:

jo ham sahree so meet hamaaraa. ||3||2||
wie daar de burger is, is een vriend van mij. | | 3 | | 2 | |
 

ik-oNkaar satgur parsaad.
One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ga-orhee bairaagan ravidaas jee-o.
Gauree Bairaagan, Ravi Daas Jee:

ghat avghat doogar ghanaa ik nirgun bail hamaar.
De weg naar God is zeer verraderlijk en bergachtig, en alles wat ik heb is deze waardeloze os.

ram-ee-ay si-o ik bayntee mayree poonjee raakh muraar. ||1||
Ik bied dit gebed tot de Heer, om mijn kapitaal te bewaren. | | 1 |

ko banjaaro raam ko mayraa taaNdaa laadi-aa jaa-ay ray. ||1|| rahaa-o.
Is er een handelaar van de Heer die mee wil? Mijn vracht is geladen, en nu sta ik op het punt te vertrekken. | | 1 | | Pause | |

ha-o banjaaro raam ko sahj kara-o ba-yaapaar.
Ik ben de handelaar van de Heer, ik handel met spirituele wijsheid.

mai raam naam Dhan laadi-aa bikh laadee sansaar. ||2||
Ik ben geladen, met de  rijkdom van de God’s Naam, de wereld is geladen met gif. | | 2 | |

urvaar paar kay daanee-aa likh layho aal pataal.
O jij, die weet van deze wereld en van de wereld daarbuiten: schrijf de onzin zoals je wilt over mij.

mohi jam dand na laag-ee tajeelay sarab janjaal. ||3||
De club van de boodschapper van de dood zal mij niet raken, sinds ik alle verstrengelingen (zoals verwikkelingen, verwarringen) heb afgedankt (afgestoten). | | 3 | | 

jaisaa rang kasumbh kaa taisaa ih sansaar.
Liefde van deze wereld is als het bleke, tijdelijke kleur van de saffraan plant

mayray ram-ee-ay rang majeeth kaa kaho ravidaas chamaar. ||4||1||
De kleur van mijn God's Liefde is echter permanent, zoals de kleur van de meekrap plant. Dus zegt Ravi Daas, de leerlooier. | | 4 | | 1 | |

 

ga-orhee poorbee ravidaas jee-o
Gauree Poorbee, Ravi Daas Jee:

ik-oNkaar satgur parsaad.
One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

koop bhari-o jaisay daadiraa kachh days bidays na boojh.
De kikker in de diepe put weet niets van zijn eigen land of andere landen;

aisay mayraa man bikhi-aa bimohi-aa kachh aaraa paar na soojh. ||1||
zo, mijn gedachten, verdwaasd met corruptie, begrijpt niets van deze wereld of de volgende. | | 1 | |

sagal bhavan kay naa-ikaa ik chhin daras dikhaa-ay jee. ||1|| rahaa-o.
O Heer van alle werelden: toon mij, zelfs voor een ogenblik, de zalige Visie van Uw ontmoeting. | | 1 | | Pause | |

malin bha-ee mat maaDhvaa tayree gat lakhee na jaa-ay.
Mijn verstand is verontreinigd, kan ik uw toestand niet begrijpen, O Heer.

karahu kirpaa bharam chook-ee mai sumat dayh samjhaa-ay. ||2||
Heb medelijden met me, verdrijf  mijn twijfels, en leer me de ware wijsheid. | | 2 | |

jogeesar paavahi nahee tu-a gun kathan apaar.
Zelfs de grote Yogis kunnen Uw Glorische Deugden niet beschrijven, ze komen woorden tekort.

paraym bhagat kai kaarnai kaho ravidaas chamaar. ||3||1||
Ik ben toegewijd aan Uw liefdevolle devotionele aanbidding, zegt Ravi Daas de leerlooier. | | 3 | | 1 | |

 

ga-orhee bairaagan
Gauree Bairaagan:

ik-oNkaar satgur parsaad.
One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

satjug sat taytaa jagee du-aapar poojaachaar.
In de Gouden Eeuw van SatYuga, was er waarheid, in de Zilveren Eeuw of Trayta Yuga, charitatieve feasts en in de Brass Eeuw van Dwaapar Yuga, was er aanbidding.

teenou jug teenou dirhay kal kayval naam aDhaar. ||1||
In die drie eeuwen, hielden mensen zich aan deze manieren. Maar in de ijzertijd van Kali Yuga( de huidige eeuw ), is uw enige ondersteuning de naam van de Heer (Meditatie in Naam van God). | | 1 | |

paar kaisay paa-ibo ray.
Hoe bereik ik zwemmend de overkant.

mo sa-o ko-oo na kahai samjhaa-ay.
Niemand heeft mij uitgelegd,

jaa tay aavaa gavan bilaa-ay. ||1|| rahaa-o.
zodat ik kan begrijpen hoe ik de reïncarnatie kan ontsnappen. | | 1 | | Pause | |

baho biDh Dharam niroopee-ai kartaa deesai sabh lo-ay.
 Vele vormen van religie zijn beschreven; de hele wereld is ze aan het beoefenen.

kavan karam tay chhootee-ai jih saaDhay sabh siDh ho-ay. ||2||
Welke acties zullen emancipatie leiden, en totale perfectie? | | 2 | |

karam akram beechaaree-ai sankaa sun bayd puraan.
Men kan onderscheid maken tussen goede en kwade  acties, en luisteren naar de Veda's en de Puraanas,

sansaa sad hirdai basai ka-un hirai abhimaan. ||3||
maar twijfel houdt stand. Het scepticisme verblijft permanent in het hart, dus wie kan de egoïstische trots uitroeien? | | 3 | |

baahar udak pakhaaree-ai ghat bheetar bibiDh bikaar.
Naar buiten, hij wast met water, maar daar diep, in is zijn hart aangetast door allerlei ondeugden.

suDh kavan par ho-ibo such kunchar biDh bi-uhaar. ||4||
Dus hoe kan hij zuiver worden? Zijn methode van de zuivering is als dat van een olifant, die zich direct verstoft na zijn bad! | | 4 | |

rav pargaas rajnee jathaa gat jaanat sabh sansaar.
Met de opkomst van de zon, wordt de nacht gebracht naar zijn einde, de hele wereld weet dat.
 

paaras maano taabo chhu-ay kanak hot nahee baar. ||5||
Het is van mening dat met de raak van de Philosopher's Steen (Paras), koper onmiddellijk evalueert in goud. | | 5 | |

param paras gur bhaytee-ai poorab likhat lilaat.
Men ontmoet de hoogste Philosopher's Stone, de Guru, indien een dergelijke pre-bestemde lot is geschreven op zijn voorhoofd,

unman man man hee milay chhutkat bajar kapaat. ||6||
dan mengt de ziel met de Supreme Soul, en worden de hardnekkige deuren breed geopend. | | 6 | |

bhagat jugat mat sat karee bharam banDhan kaat bikaar.
Via de weg van devotie, dringt het intellect van de waarheid door; twijfels, verstrengelingen en ondeugden worden weggekapt.

so-ee bas ras man milay gun nirgun ayk bichaar. ||7||
De geest is ingetogen, en bereikt een vreugde, overwegend de Ene Heer, die zowel met als zonder kwaliteiten is. | | 7 | |

anik jatan nigreh kee-ay taaree na tarai bharam faas.

Ik heb veel methodes geprobeerd, maar daarna, is de strop van twijfel nog steeds niet weg.

paraym bhagat nahee oopjai taa tay ravidaas udaas. ||8||1||
Liefde en toewijding komen niet boven het oppervlak binnen mij, en zo Ravi Daas is triest en depressief. | | 8 | | 1 ||

aasaa banee saree ravidaas jee-o kee
Aasaa, het woord van de Dominee Ravi Daas JEE:

ik-oNkaar satgur parsaad.
One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

marig meen bharing patang kunchar ayk dokh binaas.
Het hert, de vis, de hommel, de vlinder en de olifant worden vernietigd, elk voor een enkel gebrek.

panch dokh asaaDh jaa meh taa kee kaytak aas. ||1||
Dus degene die is gevuld met de vijf ongeneeslijk ondeugden - wat voor hoop is er voor hem? | | 1 | |

maaDho abidi-aa hit keen.
O Heer, hij is verliefd op onwetendheid.

bibayk deep maleen. ||1|| rahaa-o.
His lamp of clear wisdom has grown dim. ||1||Pause||

tarigad jon achayt sambhav punn paap asoch.
De sluipende wezens leven gedachteloze levens, en kunnen geen onderscheid maken tussen goed en kwaad.

maanukhaa avtaar dulabh tihee sangat poch. ||2||
Het is zo moeilijk om deze menselijke incarnatie te krijgen, en toch, houden zij gezelschap met de lage. | | 2 | |

jee-a jant jahaa jahaa lag karam kay bas jaa-ay.
Overal waar de menselijk bestaan en wezens zijn, ze zijn geboren volgens het karma van hun verleden acties.

kaal faas abaDh laagay kachh na chalai upaa-ay. ||3||
De strop van de dood is onvergeeflijk, en hij zal ze vangen, het kan niet worden uitgeschakeld. | | 3 | |

ravidaas daas udaas taj bharam tapan tap gur gi-aan.
O dienaar Ravi Daas, verdrijf je verdriet en twijfel, en weet dat de door de Guru gegeven spirituele wijsheid de penances van penances is.

bhagat jan bhai haran parmaanand karahu nidaan. ||4||1||

O Heer, Vernietiger van de angsten van Uw nederige toegewijden, make me uiterst zalig in het einde. | | 4 | | 1 | |

 

aasaa.
Aasaa:

sant tujhee tan sangat paraan.
Uw Heiligen zijn uw lichaam en hun gezelschap is uw adem van het leven.

satgur gi-aan jaanai sant dayvaa dayv. ||1||
Door de Ware Goeroe-gegeven spirituele wijsheid, weet ik de heiligen als de goden van de goden. | | 1 | |

sant chee sangat sant kathaa ras. sant paraym maajhai deejai dayvaa dayv. ||1|| rahaa-o.

O Heilige, de God van goden, verleen mij de Gemeenschap van de Heiligen, de sublieme essentie van de Heiligen 'conversatie, en de liefde van de Heiligen. | | 1 | | Pause | |

sant aachran sant cho maarag sant cha olahg olahgnee. ||2||
Het karakter van de Heiligen, de levensstijl van de heiligen en geef mij de dienst (als dienaar) van de Heiligen. | | 2 | |

a-or ik maaga-o bhagat chintaaman.
Ik vraag voor deze, en voor  nog een ding meer - devotionele verering, die mijn wensen zal voldoen.

janee likhaavahu asant paapee san. ||3||
Laat me de goddeloze (Heiligenloze) zondaars niet zien. | | 3 | |

ravidaas bhanai jo jaanai so jaan.
Zegt Ravi Daas, hij alleen is verstandig, wie weet dit:

sant anaNteh antar naahee. ||4||2||
er is geen verschil tussen de Saints en de Oneindige Heer. | | 4 | | 2 | |

 

aasaa.
Aasaa:

tum chandan ham irand baapuray sang tumaaray baasaa.
U bent sandelhout, en ik ben de arme ricinusboom, wonend dicht  bij u in de buurt.

neech rookh tay ooch bha-ay hai ganDh suganDh nivaasaa. ||1||
Vanuit een nederige boom, ben ik verheven; Uw geur, Uw heerlijke geur doordringt mij nu. | | 1 |

maaDha-o satsangat saran tumHaaree.
O Heer, ik zoek het Heiligdom van gezelschap van Uw Heiligen;

ham a-ugan tumH upkaaree. ||1|| rahaa-o.
Ik ben waardeloos, en u bent zo goedgunstig. | | 1 | | Pause | |

tum makh-tool supayd sapee-al ham bapuray jas keeraa.
U bent de witte en gele draden van zijde, en ik ben een arme worm.

satsangat mil rahee-ai maaDha-o jaisay maDhup makheeraa. ||2||
O Heer, ik zoek het leven in het gezelschap van de heiligen, zoals de honingbij met honing. || 2 ||

jaatee ochhaa paatee ochhaa ochhaa janam hamaaraa.
Mijn sociale status is laag, mijn voorouders zijn laag, evenals mijn geboorte.

raajaa raam kee sayv na keenee kahi ravidaas chamaaraa. ||3||3||
Ik heb de dienst van de Heer nog niet uitgevoerd, de Heer, zegt Ravi Daas de schoenmaker. | | 3 | | 3 | |

 

aasaa.
Aasaa:

kahaa bha-i-o ja-o tan bha-i-o chhin chhin.
Wat zou het uitmaken, als mijn lichaam in stukken was gesneden?

paraym jaa-ay ta-o darpai tayro jan. ||1||
Als ik Uw Liefde zou verliezen, Heer, dan zou uw nederige dienaar bang zijn.||1||

tujheh charan arbind bhavan man.
Uw lotus voeten zijn het huis van mijn geest.

paan karat paa-i-o paa-i-o raam-ee-aa Dhan. ||1|| rahaa-o.
Door Uw Nectar te drinken, heb ik de rijkdom van de Heer verkregen. | | 1 | | Pause | |

sampat bipat patal maa-i-aa Dhan.
Voorspoed, tegenspoed, eigendom en rijkdom zijn slechts (Maya= aantrekkingskrachten in tegengestelde richting van God).

taa meh magan hot na tayro jan. ||2||
Uw nederige dienaar is niet verdiept in hen. | | 2 | |

paraym kee jayvree baaDhi-o tayro jan.
Uw nederige dienaar is gebonden door het touw van Uw liefde.

kahi ravidaas chootibo kavan gun. ||3||4||
Zegt Ravi Daas, wat voor voordeel zou ik krijgen door ervan te ontsnappen? ||3||4||

 

aasaa.
Aasaa:

har har har har har har haray.
The Lord, God, God, God, God, God, God, God.

har simrat jan ga-ay nistar taray. ||1|| rahaa-o.
Mediteren in naam van de Heer, de nederigen, bescheidenen, worden over vervoerd naar het heil, voorspoed redding. | | 1 | | Pause | |

har kay naam kabeer ujaagar.
Door middel van de Lord's Name, werd Kabeer beroemd en gerespecteerd.

janam janam kay kaatay kaagar. ||1||
De rekeningen van zijn vroegere incarnaties verden verscheurd. | | 1 | |

nimat naamday-o dooDh pee-aa-i-aa.
Vanwege Naam Dayv’s toewijding, dronk de Heer de melk die Naam Dayv hem aanbood.

ta-o jag janam sankat nahee aa-i-aa. ||2||
Hij zal niet opnieuw lijden onder de pijn van reïncarnatie in de wereld. | | 2 | |

jan ravidaas raam rang raataa.
Dienaar Ravi Daas is doordrongen met Lord's Liefde.

i-o gur parsaad narak nahee jaataa. ||3||5||
Bij Guru's Grace, zal hij niet naar de hel gaan. | | 3 | | 5 | |

 

maatee ko putraa kaisay nachat hai.
Hoe danst de pop van klei?

daykhai daykhai sunai bolai da-ori-o firat hai. ||1|| rahaa-o.
Hij kijkt en luistert, hoort en spreekt, en rent rond. | | 1 | | Pause | |

jab kachh paavai tab garab karat hai.
Wanneer hij iets koopt, is hij opgeblazen met ego.

maa-i-aa ga-ee tab rovan lagat hai. ||1||
Maar wanneer zijn rijkdom verdwijnt, huilt en weent hij. | | 1 | |

man bach karam ras kaseh lubhaanaa.
In gedachte, woord en daad, is hij verbonden aan de zoete smaak en sterke luchten.

binas ga-i-aa jaa-ay kahoo-aN samaanaa. ||2||
Als hij sterft, weet niemand waar hij heen is gegaan. | | 2 |

kahi ravidaas baajee jag bhaa-ee.
Zegt Ravi Daas, de wereld is net een dramatische spel, O Broers en zusters van Destiny.

baajeegar sa-o mohi pareet ban aa-ee. ||3||6||
Ik heb een verankerde liefde voor de Heer, de ster van de show. | | 3 | | 6 | |

 

goojree saree ravidaas jee kay paday ghar 3
Goojaree, Padas Of Ravi Daas Jee, Third House:

ik-oNkaar satgur parsaad.
One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

dooDh ta bachhrai thanhu bitaari-o.
Het kalfje heeft het melk besmet in de tepels.

fool bhavar jal meen bigaari-o. ||1||
De Bumble Bee (Hommel) heeft de bloem verontreinigd, en de vis het water. | | 1 | |

maa-ee gobind poojaa kahaa lai charaava-o.
O moeder, waar zal ik de giften vinden voor de Heer’s aanbiedingsprocedure (Bidprocedure)?

avar na fool anoop na paava-o. ||1|| rahaa-o.
Ik kan geen andere bloemen vinden evenwaardig aan het onvergelijkbare Heer. | | 1 | | Pause | |

mailaagar bayrHay hai bhu-i-angaa.
De slangen omringen de sandelhout bomen.

bikh amrit baseh ik sangaa. ||2||
Gif en nectar wonen er samen. | | 2 | |

Dhoop deep na-eebaydeh baasaa.
Zelfs met wierook, lampen, aanbiedingen van voedsel en geurige bloemen,

kaisay pooj karahi tayree daasaa. ||3||
Hoe gaan uw slaven U aanbidden? | | 3 | |

tan man arpa-o pooj charaava-o.
Ik wijd mijn lichaam en geest toe en bied het U aan.

gur parsaad niranjan paava-o. ||4||
Door Guru's (Heilige Leermeester’s) Gunst, Bereik ik de onbevlekte Heer. || 4 ||

poojaa archaa aahi na toree.
Ik kan U niet aanbidden, noch
U bloemen aanbieden  .

kahi ravidaas kavan gat moree. ||5||1||
Zegt Ravi Daas, wat zal mijn conditie hierna worden? | | 5 | | 1 | |

 

raag sorath banee bhagat ravidaas jee kee
Raag Sorat'h, Het woord van Dienaar Ravi Daas JEE:

ik-oNkaar satgur parsaad.
One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

jab ham hotay tab too naahee ab toohee mai naahee.
Als ik in mijn ego ben, dan bent u niet met mij. Nu dat U bij mij bent, is er geen egoïsme in mij.

anal agam jaisay lahar ma-i odaDh jal kayval jal maaNhee. ||1||
De wind zal dan wel enorme verhoogde golven veroorzaken in de uitgestrekte oceaan, maar ze zijn gewoon het water in het water. | | 1 | |

maaDhvay ki-aa kahee-ai bharam aisaa.
O Heer, wat kan ik zeggen over een dergelijke illusie?

jaisaa maanee-ai ho-ay na taisaa. ||1|| rahaa-o.
Dingen zijn niet zoals ze lijken. | | 1 | | Pause | |

narpat ayk singhaasan so-i-aa supnay bha-i-aa bhikhaaree.
Het is als de koning, die in slaap valt op zijn troon, en droomt dat hij een bedelaar is.

achhat raaj bichhurat dukh paa-i-aa so gat bha-ee hamaaree. ||2||
Zijn koninkrijk is intact, maar los daarvan, kampt hij in verdriet. Zo is mijn eigen conditie. || 2 ||

raaj bhu-i-ang parsang jaisay heh ab kachh maram janaa-i-aa.
Net als het verhaal van het touw verkeerd begrepen als een slang, het mysterie is nu uitgelegd aan mij.

anik katak jaisay bhool paray ab kahtay kahan na aa-i-aa. ||3||
Net als de vele armbanden, waarvan ik ten onrechte dacht dat ze goud waren; nu, zeg ik niet wat ik toen zei. | | 3 | |

sarbay ayk anaykai su-aamee sabh ghat bhogvai so-ee.
De ene Heer is doordringt, is de vele vormen, Hij pleziert zich in alle harten.

kahi ravidaas haath pai nayrai sehjay ho-ay so ho-ee. ||4||1||
Zegt Ravi Daas, de Heer is dichterbij dan onze eigen handen en voeten. Wat zal zijn, zal zijn. | | 4 | | 1 | |

 

ja-o ham baaNDhay moh faas ham paraym baDhan tum baaDhay.
Als ik ben gebonden door de strop van emotionele gehechtheid, dan zal ik U binden, Heer, met de obligaties van de liefde.

apnay chhootan ko jatan karahu ham chhootay tum aaraaDhay. ||1||
Ga U gang en probeer te ontsnappen, Heer, ik ben ontsnapt door U te  aanbidden en van U te houden. | | 1 | |

maaDhvay jaanat hahu jaisee taisee.
O Heer, U kent mijn liefde voor U.

ab kahaa karhugay aisee. ||1|| rahaa-o.
Nu, wat gaat u doen? | | 1 | | Pause | |

meen pakar faaNki-o ar kaati-o raaNDh kee-o baho baanee.
Een vis is gevangen, gesneden, en gekookt in veel verschillende manieren.

khand khand kar bhojan keeno ta-oo na bisri-o paanee. ||2||
Beetje bij beetje, het wordt gegeten, maar nog steeds, is het vis het water niet vergeten. | | 2 | |

aapan baapai naahee kisee ko bhaavan ko har raajaa.
De Heer, onze koning, is vader van niemand, behalve voor degenen die Hem liefhebben.

moh patal sabh jagat bi-aapi-o bhagat nahee santaapaa. ||3||
De sluier van emotionele beslagleggingsbevel (hechtenis) is verspreid over de hele wereld, maar het valt de aanhanger van de Heer niet lastig. | | 3 | |

kahi ravidaas bhagat ik baadhee ab ih kaa si-o kahee-ai.
Zegt Ravi Daas, mijn toewijding aan de Heer neemt toe; nu, wie kan ik dit vertellen?

jaa kaaran ham tum aaraaDhay so dukh ajhoo sahee-ai. ||4||2||
Het wat me aanleidde je te liefhebben en U te aanbidden - Ik ben nog steeds dat pijn aan het lijden. | | 4 | | 2 | |

 

dulabh janam punn fal paa-i-o birthaa jaat abibaykai.
Ik kreeg dit edele menselijke leven als een beloning voor mijn verleden acties, maar zonder  de wijsheid te discrimineren, is het verspild in tevergeefs.

raajay indar samsar garih aasan bin har bhagat kahhu kih laykhai. ||1||
Vertel me, zonder devotionele verering van de Heer, wat het gebruik van herenhuizen en tronen zoals die van Koning Indra voor nut hebben? | | 1 | |

na beechaari-o raajaa raam ko ras.
je hebt niet in contact kunnen komen met het sublieme essentie van de Naam van de Heer, onze Koning;

jih ras an ras beesar jaahee. ||1|| rahaa-o.
deze sublieme essentie zal ertoe leiden dat je alle andere essenties vergeet. | | 1 | | Pause | |

jaan ajaan bha-ay ham baavar soch asoch divas jaahee.
We weten niet wat we moeten weten, en wij zijn gek geworden. Wij doen niet wat we moeten overwegen, onze dagen verstrijken.

indree sabal nibal bibayk buDh parmaarath parvays nahee. ||2||
Onze passies zijn sterk, en ons onderscheidings verstand is zwak, we hebben geen toegang tot het hoogste doel. | | 2 | |

kahee-at aan achree-at an kachh samajh na parai apar maa-i-aa.
Wij zeggen iets, en doen iets anders; verstrikt in eindeloze Maya, begrijpen wij niets.

kahi ravidaas udaas daas mat parhar kop karahu jee-a da-i-aa. ||3||3||
Zegt Ravi Daas, Uw dienaar, O Heer, ik ben teleurgesteld en vrijstaand; alstublieft, zet je woede opzij en heb meelij met mijn ziel. | | 3 | | 3 | |

sukh saagar surtar chintaaman kaamDhayn bas jaa kay.
Hij is de oceaan van rust, de wonderbaarlijke boom van het leven, de wens-vervullende juweel, en de Kaamadhayna, de koe die voldoet aan alle verlangens, alles is Zijn macht.

chaar padaarath asat dasaa siDh nav niDh kar tal taa kay. ||1||
De vier grote zegeningen, de achttien bovennatuurlijke spirituele bevoegdheden van de Siddhas, en de negen schatten, zijn allemaal in de palm van Zijn hand. | | 1 | |

har har har na jaapeh rasnaa.
Degene die niet met zijn tong de Naam van de Heer, Heer, Heer, Heer herhaalt.

avar sabh ti-aag bachan rachnaa. ||1|| rahaa-o.
Verlaat uw betrokkenheid in alle andere woorden. | | 1 | | Pause | |

naanaa khi-aan puraan bayd biDh cha-utees akhar maaNhee.
De verschillende Shaastras, Puranaas, en de Veda's van Brahma, zijn samengesteld uit vierendertig letters.

bi-aas bichaar kahi-o parmaarath raam naam sar naahee. ||2||
Na diepe contemplatie, Vyaas sprak van het hoogste doel, er is niets dat gelijk is aan de Heer’s Naam. | | 2 | |

sahj samaaDh upaaDh rahat fun badai bhaag liv laagee.
Heel gelukkig zijn degenen die zijn opgenomen in de hemelse zaligheid, en verlost van hun verstrengelingen, ze zijn met liefde verbonden aan de Heer.

kahi ravidaas pargaas ridai Dhar janam maran bhai bhaagee. ||3||4||
Zegt Ravi Daas, veranker de Lord's Light in je hart en je angst van geboorte en dood rent weg van je. | | 3 | | 4 | |

 

ja-o tum girivar ta-o ham moraa.
Als u de berg bent, de Heer, dan ben ik de pauw.

ja-o tum chand ta-o ham bha-ay hai chakoraa. ||1||
Als u de maan bent, dan ben ik de patrijs die verliefd is op de maan. | | 1 | |

maaDhvay tum na torahu ta-o ham nahee toreh.
O Heer, als U niet will breken met mij, dan zal ik niet breken met U.

tum si-o tor kavan si-o joreh. ||1|| rahaa-o.
Want als ik zou breken met U, met wie ga ik dan zijn? | | 1 | | Pause | |

ja-o tum deevraa ta-o ham baatee.
Als u de lamp bent, dan ben ik het lont.

ja-o tum tirath ta-o ham jaatee. ||2||

Als u de heilige plaats van de bedevaart bent, dan ben ik de pelgrim. | | 2 | |

saachee pareet ham tum si-o joree.
Ik ben in ware liefde met U, Heer.

tum si-o jor avar sang toree. ||3||
Ik ben samen met U, en ik heb gebroken met alle anderen. | | 3 | |

jah jah jaa-o tahaa tayree sayvaa.
Overal waar ik ga, dien ik U.

tum so thaakur a-or na dayvaa. ||4||
Er is geen andere Heer Meester dan U, O Heer Goddelijke. | | 4 | |

tumray bhajan kateh jam faaNsaa.
 Mediteren, vibrerend bij U, is de strop van de dood weggekapt.

bhagat hayt gaavai ravidaasaa. ||5||5||
Om devotionele eredienst bereiken, zingt diennaar Ravi Daas aan U, Heer. | | 5 | | 5 | |

 

jal kee bheet pavan kaa thambhaa rakat bund kaa gaaraa.
Het lichaam is een muur van water, ondersteund door de palen van de lucht, het ei en zaadcellen zijn de vijzel.

haad maas naarheeN ko pinjar pankhee basai bichaaraa. ||1||
Het kader is gemaakt van beenderen(botten), vlees en aderen, de arme ziel-vogel woont binnen in. | | 1 | |

paraanee ki-aa mayraa ki-aa tayraa.
O sterveling, wat is dan het mijne, en wat is de jouwe?

jaisay tarvar pankh basayraa. ||1|| rahaa-o.
De ziel is als een vogel hoog op een boom. | | 1 | | Pause | |

raakho kanDh usaarahu neevaaN.
Jij stelt de stichting en opbouw van de wanden.

saadhay teen haath tayree seevaaN. ||2||
Maar uiteindelijk, zal je gemeten ruimte drie en een half armlengten zijn.  ||2||

bankay baal paag sir dayree.
Je maakt je haar mooi, en draagt een stijlvolle tulband op je hoofd.

ih tan ho-igo bhasam kee dhayree. ||3||
Maar in het eind, zal dit lichaam wordt gereduceerd tot een hoopje as. | | 3 | |

oochay mandar sundar naaree.
Je paleizen zijn verheven, en de bruiden zijn mooi.

raam naam bin baajee haaree. ||4||
Maar zonder de Lord's Name, verlies je het spel volledig. | | 4 | |

mayree jaat kameenee paaNt kameenee ochhaa janam hamaaraa.
Mijn sociale status is laag, mijn voorouders zijn laag, en mijn leven is ellendig.

tum sarnaagat raajaa raam chand kahi ravidaas chamaaraa. ||5||6||
Ik ben gekomen naar Uw Heiligdom, Lichtgevende, stralende O Heer, mijn koning, zo zegt Ravi Daas, de schoenmaker. | | 5 | | 6 | |

 

chamrataa gaaNth na jan-ee.
Ik ben een schoenmaker, maar ik weet niet hoe de schoenen te herstellen.

log gathaavai panhee. ||1|| rahaa-o.
Mensen komen naar me om hun schoenen te laten herstellen. | | 1 | | Pause | |

aar nahee jih topa-o.
Ik heb geen schoenmakers-gereedschap om ze vast te hechten;

nahee raaNbee thaa-o ropa-o. ||1||
Ik heb geen mes om het te overlappen  | | 1 | |

log ganth ganth kharaa bigoochaa.
Verstellende, verstellende, verspillen mensen vernielen, ruineren hun levens.

ha-o bin gaaNthay jaa-ay pahoochaa. ||2||
Zonder het verspillen van mijn tijd in het verstellen van schoenen, heb ik de Heer gevonden. ||2||

ravidaas japai raam naamaa.
Ravi Daas monodieën (bidt, herhaalt) de Heer’s Naam;

mohi jam si-o naahee kaamaa. ||3||7||
hij heeft niets te maken met de boodschapper van de dood. || 3 || 7 ||

 

Dhanaasree bhagat ravidaas jee kee
Dhanaasaree, Aanhanger Ravi Daas Jee:

ik-oNkaar satgur parsaad.
One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ham sar deen da-i-aal na tum sar ab patee-aar ki-aa keejai.
Er is niets zo zielig als ik ben, en niets zo Medelijdend als U;

ab patee-aar ki-aa keejai.

wat valt mij nog testen?

bachnee tor mor man maanai jan ka-o pooran deejai. ||1||
Ik probeer steeds te focussen op Uw Naam; gelieve zegen Uw nederige dienaar met deze perfectie en spirituele wijsheid. | | 1 | | 

ha-o bal bal jaa-o rama-ee-aa kaarnay.
Ik ben een offer, een offer aan de Heer.

kaaran kavan abol. rahaa-o.
O Heer, waarom bent U stil? | | Pauze | |

bahut janam bichhuray thay maaDha-o ih janam tumHaaray laykhay.
Voor zoveel incarnaties, ben ik gescheiden van U, Heer, Ik draag dit leven in naam van U.

kahi ravidaas aas lag jeeva-o chir bha-i-o darsan daykhay. ||2||1||
Zegt Ravi Daas:  het is zo lang geleden dat ik de zalige Visie van U heb gehad.
Gelovend in U, leef ik, | | 2 | | 1 | |

 

chit simran kara-o nain avilokano sarvan baanee sujas poor raakha-o.
In mijn bewustzijn, herinner ik U in meditatie, met mijn ogen, kijk ik naar U, ik vul mijn oren met het Woord van Uw gezegde, en Uw Geprezen.

man so maDhukar kara-o charan hirday Dhara-o rasan amrit raam naam bhaakha-o. ||1||
Mijn geest is de Hommel, ik veranker Uw voeten in mijn hart, en met mijn tong, zing ik de volle Naam van de Heer. | | 1 | |

mayree pareet gobind si-o jin ghatai.
Mijn liefde voor de Heer van het heelal vermindert niet.

mai ta-o mol mahgee la-ee jee-a satai. ||1|| rahaa-o.
Ik betaalde er dierbaar voor, in ruil voor mijn ziel. ||1|| Pause.

saaDhsangat binaa bhaa-o nahee oopjai bhaav bin bhagat nahee ho-ay tayree.
Zonder de Heiligen, de gezelschap van de Heilige, stijgt de liefde voor de Heer niet, zonder deze liefde, kan uw devotionele verering niet worden uitgevoerd.

kahai ravidaas ik bayntee har si-o paij raakho raajaa raam mayree. ||2||2||
Ravi Daas biedt deze ene gebed tot de Heer: gelieve behoud en de bescherm mijn eer, O Heer, mijn Koning. | | 2 | | 2 | |

 

naam tayro aartee majan muraaray.
Uw Naam, Heer, is mijn aanbidding en reinigend bad.

har kay naam bin jhoothay sagal paasaaray. ||1|| rahaa-o.
Zonder de naam van de Heer, alle opzetterlijk vertoon van zieningen zoals (sieraden,kleding) zijn nutteloos. | | 1 | | Pause | |

naam tayro aasno naam tayro ursaa naam tayraa kaysro lay chhitkaaray.
Uw naam is mijn gebeds-mat, en Uw naam is de steen voor het malen van het sandelhout. Uw naam is de saffraan die ik en strooi in het aanbieden van U.

naam tayraa ambhulaa naam tayro chandno ghas japay naam lay tujheh ka-o chaaray. ||1||
Uw naam is het water, en uw naam is de sandelhout. De zang van uw naam is het slijpen van de sandelhout. Ik neem het en offer/bied dit alles aan U. || 1 ||

naam tayraa deevaa naam tayro baatee naam tayro tayl lay maahi pasaaray.
Uw naam is van de lamp, en uw naam is de lont. Uw naam is de olie die ik erin giet.

naam tayray kee jot lagaa-ee bha-i-o uji-aaro bhavan saglaaray. ||2||
Uw naam is het licht van deze lamp, die de hele wereld verlicht. | | 2 | |

naam tayro taagaa naam fool maalaa bhaar athaarah sagal joothaaray.
Uw naam is de draad, en uw naam is de bloemen-krans. De achttien hoeveelheden van de (vegetatie=plantengroei) zijn allemaal te onzuiver om ze aan U te bieden.

tayro kee-aa tujheh ki-aa arpa-o naam tayraa tuhee chavar dholaaray. ||3||
Waarom zou ik U aanbieden, dat wat u zelf heeft geschept(gemaakt)? Uw naam is de ventilator, die ik over U heen laat golven. | | 3 | |

das athaa athsathay chaaray khaanee ihai vartan hai sagal sansaaray.
De hele wereld is verdiept in de achttien Puraanas, de achten-zestig heilige plaatsen van bedevaart, en de vier bronnen van de schepping.

kahai ravidaas naam tayro aartee sat naam hai har bhog tuhaaray. ||4||3||
Zegt Ravi Daas, uw naam is mijn Aartee (Gebeds-process), mijn verlichtte lamp aanbidden-dienst. De ware naam, de Echte Naam, is het voedsel dat ik U offer. | | 4 | | 3 | |

 

jaitsaree banee bhagtaa kee
Jaitsree, het woord van de toegewijden:

ik-oNkaar satgur parsaad.
One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

naath kachhoo-a na jaan-o.
O, mijn Heer en Meester, ik weet niets.

man maa-i-aa kai haath bikaana-o. ||1|| rahaa-o.
Mijn geest is uitverkocht, en is in de Maya's(slechte aantrekkingskracht) handen. | | 1 | | Pause | |

tum kahee-at hou jagat gur su-aamee.
U wordt de Heer en Meester genoemd, de goeroe van de wereld.

ham kahee-at kalijug kay kaamee. ||1||
Ik wordt een wellustig wezen genoemd van de Donkere Eeuw van Kali Yuga(negatieve eeuw). | | 1 | |

in panchan mayro man jo bigaari-o.
De vijf ondeugden hebben mijn gedachten beschadigd.

pal pal har jee tay antar paari-o. ||2||
Moment, moment, lokken ze me verder weg van de Heer. | | 2 | |

jat daykh-a-u tat dukh kee raasee.
Overal waar ik kijk, zie ik stapels van pijn en lijden.

ajouN na pat-yaa-ay nigam bha-ay saakhee. ||3||
Ik heb geen vertrouwen, ook al zijn de Veda's getuigen van de Heer. | | 3 | |

gotam naar umaapat savaamee. sees Dharan sahas bhag gaaNmee. ||4||
Shiva sneed Brahma's hoofd af, en Gautam’s vrouw en de Heer Indra mated; Brahma's hoofd bleef steken aan Shiva's hand, en Indra kwam tot het dragen van de kenmerken van een duizend vrouwelijke organen. | | 4 | |

in dootan khal baDh kar maari-o.
Deze demonen hebben bedrogen, mij gebonden en vernietigd.

bado nilaaj ajhoo nahee haari-o. ||5||
Ik ben erg schaamteloos - zelfs nu nog, ben ik er niet moe van. | | 5 | |

kahi ravidaas kahaa kaisay keejai.
Zegt Ravi Daas, wat moet ik nu doen?

bin raghunaath saran kaa kee leejai. ||6||1||
Zonder het Heiligdom van de Heer's Bescherming, wie moet ik anders zoeken? | | 6 | | 1 | |

 

raag soohee banee saree ravidaas jee-o kee
Raag Soohee, Het woord van Sree Ravi Daas JEE:

ik-oNkaar satgur parsaad.
One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

sah kee saar suhaagan jaanai.
De gelukkige ziel-bruid weet de waarde van haar echtgenoot Heer.

taj abhimaan sukh ralee-aa maanai.
Afgezien van trots, geniet ze van rust en plezier.

tan man day-ay na antar raakhai.
Ze geeft haar lichaam en geest over aan Hem, en maakt haarzelf niet los van Hem.

avraa daykh na sunai abhaakhai. ||1||
Ze ziet en hoort , en spreekt niet met een ander. | | 1 | |

so kat jaanai peer paraa-ee.
Hoe kan iemand de pijn weten van een ander,

jaa kai antar darad na paa-ee. ||1|| rahaa-o.
als er geen medelijden en medeleven binnenin is? | | 1 | | Pause | |

dukhee duhaagan du-ay pakh heenee.
De weggegooide bruid is ellendig, en verliest beide werelden;

jin naah nirantar bhagat na keenee.
ze vereert haar man Heer, niet.

pur salaat kaa panth duhaylaa.
De brug over het vuur van de hel, is moeilijk en verraderlijk.

sang na saathee gavan ikaylaa. ||2||
Niemand zal je daar begeleiden, je zal helemaal alleen moeten gaan,. | | 2 | |

 

dukhee-aa daradvand dar aa-i-aa.
Lijdend van de pijn, ben ik aangekomen aan Uw huis, o Compassionate Heer.

bahut pi-aas jabaab na paa-i-aa.
Ik ben dorstig van U, maar U antwoordt mij niet.

kahi ravidaas saran parabh tayree.
Zegt Ravi Daas, Ik zoek Uw Heiligdom, God;

ji-o jaanhu ti-o kar gat mayree. ||3||1||

wanneer U mij kent, dan zal U mij redden. | | 3 | | 1 | |

soohee.
Soohee:

jo din aavahi so din jaahee.
Die dag die komt, die dag zal vergaan.

karnaa kooch rahan thir naahee.
Je moet vooruit, niets blijft stabiel.

sang chalat hai ham bhee chalnaa.
Onze metgezellen verlaten ons, en we moeten de wereld uiteindelijk ook verlaten.

door gavan sir oopar marnaa. ||1||
We moeten ver weg. de Dood zweeft boven onze hoofden. ||1||

ki-aa too so-i-aa jaag i-aanaa.
Waarom ben je in slaap? Word wakker, jij onwetende dwaas!

tai jeevan jag sach kar jaanaa. ||1|| rahaa-o.
Je gelooft dat je leven in de wereld de waarheid is. | | 1 | | Pause | |

jin jee-o dee-aa so rijak ambraavai.
Degene die je dit leven gaf, zal ook voor je voeding zorgen.

sabh ghat bheetar haat chalaavai.
In elk, en ieder hart, draait hij zijn winkel.

kar bandigee chhaad mai mayraa.
Mediteren in de naam van de Heer, en zie af van je egoïsme en verwaandheid.

hirdai naam samHaar savayraa. ||2||

Overweeg de Naam in je hart, de Naam van de Heer, eens. | | 2 | |

janam siraano panth na savaaraa.
Je leven is vergaan, maar je hebt je pad niet geregeld.

saaNjh paree dah dis anDhi-aaraa.
'De avond breekt aan, en binnenkort zal er duisternis zijn aan alle kanten.

kahi ravidaas nidaan divaanay.
Zegt Ravi Daas, O onwetende man,

chaytas naahee dunee-aa fan khaanay. ||3||2||
realiseer je je niet, dat deze wereld het huis van de dood is? | | 3 | | 2 | |

 

soohee.
Soohee:

oochay mandar saal raso-ee.
Je zal dan wel verheven woningen, hallen en keukens hebben.

ayk gharee fun rahan na ho-ee. ||1||
Maar je kunt er niet in verblijven/wonen na je dood, zelfs niet voor een ogenblik. | | 1 | |

ih tan aisaa jaisay ghaas kee taatee.
Dit lichaam is als een huis van stro.

jal ga-i-o ghaas ral ga-i-o maatee. ||1|| rahaa-o.
Als het wordt verbrand, vermengt het zich met stof. | | 1 | | Pause | |

bhaa-ee banDh kutamb sahayraa. o-ay bhee laagay kaadh savayraa. ||2||
Zelfs familieleden, vrienden en familie zullen beginnen te zeggen: "Neem het lijk weg uit huis, onmiddellijk!" | | 2 | |

ghar kee naar ureh tan laagee.
En de vrouw van zijn huis, die zo gehecht was aan zijn lichaam en hart,

uh ta-o bhoot bhoot kar bhaagee. ||3||
rent weg, schreeuwend, "Spook! Spook!" | | 3 | |

kahi ravidaas sabhai jag looti-aa.
Zegt Ravi Daas, de hele wereld is geplunderd,

ham ta-o ayk raam kahi chhooti-aa. ||4||3||
maar ik ben ontsnapt, mediterende in de Naam van de Ene God. | | 4 | | 3 | |

 

bilaaval banee ravidaas bhagat kee
Bilaaval, Het woord van dienaar Ravi Daas:

ik-oNkaar satgur parsaad.
One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

daarid daykh sabh ko hasai aisee dasaa hamaaree.
mijn armoede ziend, lacht iedereen. Dit was mijn conditie.

asat dasaa siDh kar talai sabh kirpaa tumaaree. ||1||
Nu, houd ik de achttien wonderbaarlijke geestelijke machten in de palm van mijn hand, alles is door Uw genade. | | 1 | |

too jaanat mai kichh nahee bhav khandan raam.
U weet, ik ben niets, o Heer, Vernietiger van angst.

sagal jee-a sarnaagatee parabh pooran kaam. ||1|| rahaa-o.
Alle wezens zoeken Uw Heiligdom, O God, volbrenger, Beantwoorder van al onze zaken. | | 1 | | Pause | |

jo tayree sarnaagataa tin naahee bhaar.
Diegene die Uw Heiligdom betreedt, is verlost van zijn last van de zonde.

ooch neech tum tay taray aalaj sansaar. ||2||
U hebt de hoge en de lage uit de schaamteloze wereld gered. | | 2 | |

kahi ravidaas akath kathaa baho kaa-ay kareejai.
Zegt Ravi Daas, wat kan er nog meer worden gezegd over het Ongesproken Spraak?

jaisaa too taisaa tuhee ki-aa upmaa deejai. ||3||1||
Wat U ook bent, bent U, O Heer, hoe kan iets vergeleken worden met uw lof? | | 3 | | 1 | |

 

bilaaval.
Bilaaval:

jih kul saaDh baisnou ho-ay.
Dat gezin, waarin een heilige persoon is geboren,

baran abran rank nahee eesur bimal baas jaanee-ai jag so-ay. ||1|| rahaa-o.
van een hoge of een lage sociale klasse, of het nou arm of rijk is, zal haar zuivere geur verspreiden over de hele wereld. | | 1 | | Pause | |

barahman bais sood ar kha-ytaree dom chandaar malaychh man so-ay.
Of hij nou een brahmaan is, een Vaishya, een Soodra, of een Kh'shaatriya; of hij een dichter is, een outcaste(niet tot het kaste behorende), of een vuile-gedachten persoon,

ho-ay puneet bhagvant bhajan tay aap taar taaray kul do-ay. ||1||
hij wordt zuiver, door te mediteren tot de Here God. Daarmee redt hij zichzelf, en de families van zijn beide ouders. | | 1 | |

Dhan so gaa-o Dhan so thaa-o Dhan puneet kutamb sabh lo-ay.
Dat dorp wordt gezegend, de plaats van zijn geboorte wordt gezegend; gezegend is zijn pure familie, tot in alle werelden.

jin pee-aa saar ras tajay aan ras ho-ay ras magan daaray bikh kho-ay. ||2||
Een van die de sublieme essentie drinkt, negeert dranken van andere smaken; deze drank met het Extase van goddelijke essentie, ontdoet hem van zonde en corruptie. | | 2 | |

pandit soor chhatarpat raajaa bhagat baraabar a-or na ko-ay.
Onder de religieuze geleerden, krijgers en koningen, is er geen ander dat gelijk is aan de aanhanger van de de Heer.

jaisay purain paat rahai jal sameep bhan ravidaas janmay jag o-ay. ||3||2||
Zoals de bladeren van de waterlelie vrij drijven op het water, zegt Ravi Daas, o is hun leven in de wereld. | | 3 | | 2 | |

 

raag gond banee ravidaas jee-o kee ghar 2
Raag Gond, Het woord van Ravi Daas JEE, tweede huis:

ik-oNkaar satgur parsaad.
One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

mukand mukand japahu sansaar.
Mediteren op de Heer, Mukanday(=verlosser van de reincarnatie cirkel), de Bevrijder, O  mensen van de wereld.

bin mukand tan ho-ay a-uhaar.
Zonder Mukanday, wordt het lichaam gereduceerd tot as.

so-ee mukand mukat kaa daataa.
Mukanday is de gever van vrijheid.

so-ee mukand hamraa pit maataa. ||1||
Mukanday is mijn vader en moeder. | | 1 | |

jeevat mukanday marat mukanday.
Mediteren op Mukanday in het leven, en mediteren over Mukanday in de dood.

taa kay sayvak ka-o sadaa ananday. ||1|| rahaa-o.
Zijn dienaar is zalige eeuwigheid. | | 1 | | Pause | |

mukand mukand hamaaray paraanaN.
De Heer, Mukanday, is mijn adem van het leven.

jap mukand mastak neesaanaN.
De mensen die Mediteren op Mukanday, zullen de Heer’s onderscheidingsteken van goedkeuring op het voorhoofd dragen.

sayv mukand karai bairaagee.
De pauselijk vertegenwoordiger serveert Mukanday.

so-ee mukand durbal Dhan laaDhee. ||2||
Mukanday is de rijkdom, van de arme en verlaten. | | 2 | |

ayk mukand karai upkaar.
Wanneer de Ene Liberale me een plezier doet,

hamraa kahaa karai sansaar.
wat kan de wereld mij dan aandoen?

maytee jaat hoo-ay darbaar.
Door het wissen van mijn sociale status, trad ik zijn Hof.

tuhee mukand jog jug taar. ||3||
U, Mukanday bent machtig gebleven tijdens heel de vier leeftijden/perken. ||3||

upji-o gi-aan hoo-aa pargaas.
Spirituele wijsheid heeft zich opgehoopd, en ik ben verlicht.

kar kirpaa leenay keet daas.
In Zijn genade, heeft de Heer deze worm Zijn slaaf gemaakt.

kaho ravidaas ab tarisnaa chookee.
Zegt Ravi Daas, nu mijn dorst is geblust;

jap mukand sayvaa taahoo kee. ||4||1||
Ik mediteren op Mukanday de Liberator, en ik aanbid Hem. | | 4 | | 1 | | goNf] (875-10)

 

gond.
Gond:

jay oh athsath tirath nHaavai.
Iemand kan dan wel een bad nemen op de achtenzestig heiligste heiligdommen van de bedevaart, bezoeken.

jay oh du-aadas silaa poojaavai.
en de twaalf Shiva-lingam stenen aanbidden,

jay oh koop tataa dayvaavai.
en putten en plassen uitgraven,

karai nind sabh birthaa jaavai. ||1||
maar als hij zich overgeeft in ondeugd (slechte werk), dan is dit alles nutteloos. | | 1 | |

saaDh kaa nindak kaisay tarai.
Hoe kan de lasteraar (=lasting valler, in de weg komende) van de (Sant, Saint=Heilige Heiligen) worden gered?

sarpar jaanhu narak hee parai. ||1|| rahaa-o.
Weet zeker, dat hij naar de hel gaat. | | 1 | | Pause | |

jay oh garahan karai kulkhayt.
Iemand kan baden in Kuruk-shaytra tijdens een zonsverduistering,

arpai naar seegaar samayt.
en zijn versierde vrouw in het aanbieden(of verkopen),

saglee simrit sarvanee sunai.
en luisteren naar alle 27 Simritees (Gebeden),

karai nind kavnai nahee gunai. ||2||
maar als hij toch doorgaat met ondeugd, zijn all deze pogingen van geen belang. | | 2 | |

jay oh anik parsaad karaavai.
Iemand kan talloze feesten geven,

bhoom daan sobhaa mandap paavai.
land doneren, en prachtige gebouwen bouwen;

apnaa bigaar biraaNnaa saaNdhai.
kan hij zijn eigen zaken verwaarlozen om te werken voor anderen,

karai nind baho jonee haaNdhai. ||3||
maar als hij de saints dan alsnog lastigvalt, zal hij wandelen in ontelbare incarnaties. | | 3 | |

nindaa kahaa karahu sansaaraa.
Waarom geven jullie je over aan ondeugden, O mensen van de wereld?

nindak kaa pargat paahaaraa.
De leegte van de lasteraar is binnenkort blootgesteld.

nindak soDh saaDh beechaari-aa.
Ik heb nagedacht, het lot van de lasteraar vastgesteld.

kaho ravidaas paapee narak siDhaari-aa. ||4||2||11||7||2||49|| jorh.
Zegt Ravi Daas, hij is een zondaar, en hij gaat naar de hel. | | 4 | | 2 | | 11 | | 7 | | 2 | | 49 | | Totaal | |

 

raamkalee banee ravidaas jee kee
Raamkeli, Het woord van Ravi Daas JEE:

ik-oNkaar satgur parsaad.
One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

parhee-ai gunee-ai naam sabh sunee-ai anbha-o bhaa-o na darsai.
Zij lezen en denken na over alle namen van God, ze luisteren, maar ze zien de Heer niet, de belichaming van liefde en intuïtie.

lohaa kanchan hiran ho-ay kaisay ja-o paarseh na parsai. ||1||
Hoe kan ijzer worden omgezet in goud, zonder dat het de Philosopher's Stone raakt? | | 1 | |

dayv sansai gaaNth na chhootai.
O Goddelijke Heer, de knoop van het twijfelzucht kan niet worden ontkoppeld.

kaam kroDh maa-i-aa mad matsar in panchahu mil lootay. ||1|| rahaa-o.
Seksueel verlangen, boosheid, Maya, intoxicatie en jaloezie - deze vijf hebben samen de hele wereld plunderd. | | 1 | | Pause | |

ham bad kab kuleen ham pandit ham jogee sani-aasee.
Ik ben een groot dichter, van adellijke erfgoed; ik ben een Pandit, een religieuze geleerde, een Yogi en een Sannyaasi;

gi-aanee gunee soor ham daatay ih buDh kabeh na naasee. ||2||
Ik ben een spirituele leraar, een krijger en een gever – dit soort denken eindigt nooit. | | 2 | |

kaho ravidaas sabhai nahee samjhas bhool paray jaisay ba-uray.
Zegt Ravi Daas, niemand begrijpt, ze rennen allemaal rond, misleid als gekken.

mohi aDhaar naam naaraa-in jeevan paraan Dhan moray. ||3||1||
Naam van de Heer is mijn enige Steun, Hij is mijn leven, mijn adem van  het leven, mijn rijkdom. | | 3 | | 1 | |

 

raag maaroo banee ravidaas jee-o kee
Raag Maaroo, Het woord van Ravi Daas JEE:

ik-oNkaar satgur parsaad.
One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

aisee laal tujh bin ka-un karai.
O  zo’n Liefde, wie anders, dan U zou zoiets kunnen doen?

gareeb nivaaj gus-ee-aa mayraa maathai chhatar Dharai. ||1|| rahaa-o.
O, beschermheer  van de armen, Heer van de wereld, U hebt de (troon)hemel, kap van Goud van Uw genade over mijn hoofd gezet. | | 1 | | Pause | |

 

jaa kee chhot jagat ka-o laagai taa par tuheeN dharai.
Alleen U kunt barmhartigheid verlenen, aan die persoon wiens raking de wereld vervuilt. (Guru Ravidass Ji behoorde tot de man-gemaakte laag kaste, die volgens hun tot de onaanraakbare hoort)

neechah ooch karai mayraa gobind kaahoo tay na darai. ||1||
U veredelt, verheerlijkt en verheft de nederige, O mijn Heer van het heelal; U bent bang voor niemand. | | 1 | |

naamdayv kabeer tilochan saDhnaa sain tarai.
Naam Dayv, Kabeer, Trilochan, Sadhana en Sain zijn overgestoken.

kahi ravidaas sunhu ray santahu har jee-o tay sabhai sarai. ||2||1||
Zegt Ravi Daas, luister, O Heiligen, door het Geachte Heer, is alles bereikt. | | 2 | | 1 | |

 

maaroo.
Maaroo:

sukh saagar suritar chintaaman kaamDhayn bas jaa kay ray.
De Heer is de oceaan van rust, de wonderbaarlijke boom van het leven, de parel van wonderen en de wens vervullende koe zijn allemaal onder Zijn macht.

chaar padaarath asat mahaa siDh nav niDh kar tal taa kai. ||1||
De vier grote zegeningen, de acht grote wonderbaarlijke geestelijke machten en de negen schatten zijn in de palm van Zijn hand. | | 1 | |

har har har na japas rasnaa.
Waarom mediteer je niet in God's Naam, God, God, God?

avar sabh chhaad bachan rachnaa. ||1|| rahaa-o.
Schaf alle andere apparaten van woorden af. | | 1 | | Pause | |

naanaa khi-aan puraan bayd biDh cha-utees achhar maahee.
De vele gedichten, de Puraanas en de Veda's zijn allen samengesteld uit de letters van het alfabet.

bi-aas beechaar kahi-o parmaarath raam naam sar naahee. ||2||
Na een zorgvuldige gedachte, Vyaasa sprak de hoogste waarheid, dat er niets gelijk is aan de Lord's Name. | | 2 | |

sahj samaaDh upaaDh rahat ho-ay baday bhaag liv laagee.
In het intuïtieve Samaadhi, worden hun problemen geëlimineerd; de zeer gelukkigen richten zich met liefde op de Heer.

kahi ravidaas udaas daas mat janam maran bhai bhaagee. ||3||2||15||
Zegt Ravi Daas, de Heer's slaaf blijft los van de wereld; de vrees van geboorte en dood rent weg uit zijn gedachten. | | 3 | | 2 | | 15 | |

 

raag kaydaaraa banee ravidaas jee-o kee
Raag Kaydaaraa, Het woord van Ravi Daas JEE:

ik-oNkaar satgur parsaad.
One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

khat karam kul sanjugat hai har bhagat hirdai naahi.
Diegene die de zes religieuze rituelen uitvoert en uit een goede familie komt, maar zich niet in zijn hart toewijdt aan de Heer,

charnaarbind na kathaa bhaavai supach tul samaan. ||1||
een die het gespreksonderwerp van God's Lotus Voeten niet waardeert, is net als een onaanraakbare(=outcaste), een paria. | | 1 | |

ray chit chayt chayt achayt.
blijf Bewust, blijf bewust, bewust, O mijn onbewuste gedachten.

kaahay na baalmeekahi daykh.
Waarom heb je niet kijken naar Baalmeek?

log bapuraa ki-aa saraahai teen lok parvays. ||2||
Zie hoe de arme mensen hem liefhebben(aanbidden)! Zijn lof strekt over de drie werelden. | | 2 | |

ajaamal pingulaa lubhat kunchar ga-ay har kai paas.
Ajaamal, Pingulaa, Lodhia en de olifant gingen naar de Heer.

aisay durmat nistaray too ki-o na tareh ravidaas. ||3||1||
Zelfs zodanig boze wezens waren geëmancipeerd. Waarom  zou  je dan ook niet worden gered, O Ravi Daas? | | 3 | | 1 | |

 

bhairo banee ravidaas jee-o kee ghar 2
Bhairao, Het woord van Ravi Daas JEE, tweede huis:

ik-oNkaar satgur parsaad.
One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

bin daykhay upjai nahee aasaa.
Zonder iets te zien, ontstaan er het verlangen naar ook niet.

jo deesai so ho-ay binaasaa.
Wat wordt gezien, gaat weg.

baran sahit jo jaapai naam.
Wie monodieën, mediteert en prijst de Naam, de Naam van de Heer,

so jogee kayval nihkaam. ||1||
is de ware Yogi, vrij van begeerte. | | 1 | |

parchai raam ravai ja-o ko-ee.
Wanneer iemand de naam van de Heer met liefde uitspreekt,

paaras parsai dubiDhaa na ho-ee. ||1|| rahaa-o.
is het alsof hij de steen der wijzen heeft geraakt, zijn gevoel van twijfel is uitgeroeid. | | 1 | | Pause | |

so mun man kee dubiDhaa khaa-ay.
Hij alleen is een stille wijs, die de twijfel van zijn gedachten vernietigt.

bin du-aaray tarai lok samaa-ay.
De deuren van zijn lichaam gesloten houdende, treedt hij de drie werelden van de Heer.

man kaa subhaa-o sabh ko-ee karai.
Iedereen handelt volgens de voorkeuren van de gedachten.

kartaa ho-ay so anbhai rahai. ||2||
Afgestemd op de Schepper Heer, blijft een steeds vrij van angst. | | 2 | |

fal kaaran foolee banraa-ay.
Planten bloeien verder om fruit te produceren.

fal laagaa tab fool bilaa-ay.
Wanneer het fruit is geproduceerd, verwelken de bloemen.

gi-aanai kaaran karam abhi-aas.
Omwille van de spirituele wijsheid, handelen en doen mensen rituelen.

gi-aan bha-i-aa tah karmah naas. ||3||
Wanneer spirituele wijsheid in men stapelt, dan worden de acties achtergelaten. | | 3 | |

gharit kaaran daDh mathai sa-i-aan.
Omwille van de ghee, churnen verstandige mensen het melk.

jeevat mukat sadaa nirbaan.
Degenen die Jivan-mukta, bevrijd terwijl hij nog  leeft - zijn altijd in de stand van Nirvaanaa.

kahi ravidaas param bairaag.
Zegt Ravi Daas, O jullie ongelukkige mensen,

ridai raam kee na japas abhaag. ||4||1||
waarom mediteren jullie niet over de Heer met liefde in je hart? | | 4 | | 1 | |

 

basant banee ravidaas jee kee
Basant, Het woord van Ravi Daas JEE:

ik-oNkaar satgur parsaad.
One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

tujheh sujhantaa kachhoo naahi.
Je weet niets.

pahiraavaa daykhay oobh jaahi.
Zien van je kleren, ben je zo trots op jezelf.

garabvatee kaa naahee thaa-o.
De trotse bruid zal geen plaats met de Heer vinden.

tayree gardan oopar lavai kaa-o. ||1||
Boven je hoofd, zit de kraai van de dood aan het kraaien. | | 1 | |

too kaaH-ay garbeh baavlee.
Waarom ben je zo trots? je bent gek.

jaisay bhaada-o khoombraaj too tis tay kharee utaavalee. ||1|| rahaa-o.
Zelfs de zomer- paddestoelen leven langer dan jij leeft. | | 1 | | Pause | |

jaisay kurank nahee paa-i-o bhayd.
De hert kent het geheim niet;

tan suganDh dhoodhai pardays.
de muskus is in zijn eigen lichaam, maar het zoekt er buiten naar.

ap tan kaa jo karay beechaar.
Wie nadenkt over zijn eigen lichaam

tis nahee jamkankar karay khu-aar. ||2||
- De boodschapper van de dood  maakt geen misbruik van hem. || 2 ||

putar kalitar kaa karahi ahaNkaar.
De man is zo trots op zijn zonen en zijn vrouw;

thaakur laykhaa maganhaar.
zijn Heer en Meester zal hem vragen voor zijn (rekening= goede daden verricht in de wereld).

fayrhay kaa dukh sahai jee-o.
De (ziels-bruid van god) lijdt pijn voor de acties die hij heeft gepleegd.

paachhay kiseh pukaareh pee-o pee-o. ||3||
Wie zal je achteraf. "Lieve, Lieve." roepen || 3 ||

saaDhoo kee ja-o layhi ot.
Als je de ondersteuning van de Heilige zoekt,

tayray miteh paap sabh kot kot.
zullen miljoenen tot miljoenen van  je zonden volledig worden gewist.

kahi ravidaas jo japai naam.
Zegt Ravi Daas, een die mediteert in de Naam, de Naam van de Heer,

tis jaat na janam na jon kaam. ||4||1||
is niet bezig/bezorgd  met sociale klasse, geboorte en wedergeboorte. ||4||1||

 

malaar banee bhagat ravidaas jee kee
Malaar, het woord van de dienaar Ravi Daas JEE:

ik-oNkaar satgur parsaad.
One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

naagar janaaN mayree jaat bikhi-aat chamaaran.
O nederige stedelingen, Ik ben natuurlijk maar een schoenmaker.

ridai raam gobind gun saaraN. ||1|| rahaa-o.
In mijn hart heb ik de Glorie/Roem/Heerlijkheid van de Heer lief, de Heer van het Universum. | | 1 | | Pause | |

sursaree salal kirat baarunee ray sant jan karat nahee paanaN.
Zelfs als de wijn is gemaakt van het water van de Ganges, O Heiligen, niet drinken.

suraa apvitar nat avar jal ray sursaree milat neh ho-ay aanaN. ||1||
Deze wijn, en eventuele andere vervuilde water dat  vermengt is  met de Ganges, is er niet apart van. || 1 ||

tar taar apvitar kar maanee-ai ray jaisay kaagraa karat beechaaraN.
Het Palmyra palmboom wordt beschouwd als onrein, en zo worden de bladeren ook beschouwd als onzuiver.

bhagat bhaag-ut likee-ai tih oopray poojee-ai kar namaskaaraN. ||2||
Maar als devotionele gebeden zijn geschreven op papier dat gemaakt is van deze bladeren, dan buigen mensen in eerbied en aanbidden voor hem. | | 2 | |

mayree jaat kut baaNdhlaa dhor dhovantaa niteh banaarsee aas paasaa.
Het is mijn beroep leer voor te bereiden en op maat te snijden; elke dag, voer ik de karkassen/geraamten de stad  uit.

ab bipar parDhaan tihi karahi dand-ut tayray naam sarnaa-ay ravidaas daasaa. ||3||1||
Nu, de buigen de belangrijke brahmanen van de stad voor mij; Ravi Daas, Uw slaaf, beoogt het Heiligdom van Uw Naam. | | 3 | | 1 | |

 

malaar.
Malaar:

har japat tay-oo janaa padam kavlaas pat taas sam tul nahee aan ko-oo.
Deze bescheiden wezens die de God's Lotus Voeten  mediteren – aan hen  zijn  niemand gelijk.

ayk hee ayk anayk ho-ay bisathri-o aan ray aan bharpoor so-oo. rahaa-o.
De Heer is een, maar Hij is verspreid in vele vormen. Breng in, breng in, overal doordringende Heer. | | Pauze | |

jaa kai bhaagvat laykhee-ai avar nahee paykhee-ai taas kee jaat aachhop chheepaa.
Hij die de Lof van de Heer God schrijft, en hememaal niets anders ziet, is een lage-klasse, ,onaanraakbare weefsel-kleurder als handel.

bi-aas meh laykhee-ai sanak meh paykhee-ai naam kee naamnaa sapat deepaa. ||1||
De Glorie van de Naam is gezien in de geschriften van Vyaas en Sanak gedurende de zeven continenten. || 1 ||

jaa kai eed bakreed kul ga-oo ray baDh karahi maanee-ah saykh saheed peeraa.
En hij wiens familie het doden van koeien gebruikten voor op de festivals van de eed en Bakareed, die Shayks aanbaden, martelaren en spirituele leraren,

jaa kai baap vaisee karee poot aisee saree tihoo ray lok parsiDh kabeeraa. ||2||
wiens vader zulke dingen  deed- zijn zoon Kabeer werd zo succesvol dat hij nu bekend  is over de drie werelden. | | 2 | |

jaa kay kutamb kay dhaydh sabh dhor dhovant fireh ajahu bannaarsee aas paasaa.
En alle leerlooiers/leer-werknemers in die gezinnen gaan nog steeds rond Benares voor het verwijderen/wegslepen van de dode runderen.

aachaar sahit bipar karahi dand-ut tin tanai ravidaas daasaan daasaa. ||3||2||
- De ritualistische brahmanen liggen nu op de grond in eerbied/respect voor Ravi Daas, de nederige dienaar van God. | | 3 | | 2 | |

 

malaar
Malaar:

ik-oNkaar satgur parsaad.
One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

milat pi-aaro paraan naath kavan bhagat tay.
Wat voor soort devotionele aanbidding zal me leiden naar  mijn Geliefde, de Heer van mijn adem van het leven?

saaDhsangat paa-ee param gatay. rahaa-o.
In de Saadh Sangat, het gezelschap van de Heilige(=Saints), heb ik de hoogste status  verkregen. | | Pauze | |

mailay kapray kahaa la-o Dhova-o.
Hoe lang moet ik deze vuile kleren wassen?

aavaigee need kahaa lag sova-o. ||1||
Hoe lang moet ik blijven slapen? | | 1 | |

jo-ee jo-ee jori-o so-ee so-ee faati-o.
Waar ik ook aan gehecht was, is versleten.

jhoothai banaj uth hee ga-ee haati-o. ||2||
De winkel van valse koopwaar is gesloten. || 2 ||

kaho ravidaas bha-i-o jab laykho.
Zegt Ravi Daas, wanneer de rekening (lijst van goede daden verricht op aarde) wordt gevraagd en gegeven,

jo-ee jo-ee keeno so-ee so-ee daykhi-o. ||3||1||3||
ongeacht de sterveling heeft gedaan, hij zal zien. || 3 ||
1 || 3 ||

Har(i) so heera chhadh(i) kai
Karih aan kee aas.
Te nar dojak jaahige
Sat bhaakhai Ravidass.
 
Har(i) so heera chhadh(i) kai
Karih aan kee aas.
Te nar dojak jaahige
Sat bhaakhai Ravidass.
 
Never hope for the dignity, having discarded the refuge of God! (the Diamond) Such are destined to go the hell—truly predicted Guru Ravidass Ji. 
 
Hoop nooit voor de waardigheid, die afzien van de toevluchtsoorden van  God!(de Diamond). Deze mensen zijn bestemd naar hel ↔ werkelijk voorspeld door Guru Ravidass Ji